Zorgprofessionals

Binnen de regio Midden en Zuid-Kennemerland profileren de VDZK diëtisten zich als de specialist op het gebied van leefstijladvisering en gedragsverandering ten aanzien van voeding, dieet en gezondheid. De aangesloten diëtisten bieden kwalitatief hoogwaardige diëtistische zorg, die zich kenmerkt door aandacht voor kwaliteit, respect en klantgerichtheid. De behandeling wordt conform richtlijnen (uniformiteit) op transparante en practice based wijze verleend.

Wel/geen verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk en iedereen kan zonder verwijsbrief naar de diëtist. Echter, om de effectiviteit van de behandeling te kunnen evalueren zijn labgegevens en eventueel andere meetwaarden dikwijls van belang. Een verwijsbrief, waarin deze gegevens zijn opgenomen, ondersteunt het intake gesprek. Aantoonbare effectiviteit kan de motivatie van de cliënt versterken.

Artsenwijzer Diëtetiek

Verwijzen naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is.
Je kunt de Artsenwijzer online raadplegen: Artsenwijzerdietetiek.nl
Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten. Ook andere zorgprofessionals, met wie de diëtist nauw samenwerkt, kunnen hier informatie vinden over de bijdrage van de diëtetiek bij een veelheid aan aandoeningen.

Samenwerking en profilering

De juiste zorg op de juiste plek

Om zorg aan patiënten te verbeteren wordt ingezet op betere samenwerking tussen zorgprofessionals op lokaal en regionaal niveau. Daarbij gaat het zowel om samenwerking tussen diëtisten in 1e, 2e en 3e lijn als tussen diëtisten en anderen (para)medici.

Een aantal samenwerkingsverbanden in de regio zijn:

TOV

Het Transmuraal Oncologisch Voedingsnetwerk (TOV) is een samenwerkingsverband tussen diëtisten met oncologisch aandachtsgebied werkzaam in het Spaarne Gasthuis, in de wijk en in verpleeghuizen. Door deze samenwerking is de oncologische voedingszorg zichtbaar, bereikbaar en is continuïteit van zorg gewaarborgd.
Zie ook: tovkennemerland.nl

Paramedisch Platform

In onze regio is het Paramedisch Platform Zuid Kennemerland (PPZK) in oprichting. Het platform wil zorgen voor sterke en geïntegreerde paramedische zorg in de eerste lijn. Het is een overkoepelingsorgaan van georganiseerde paramedische diensten en een overlegpartner voor stakeholders op het gebied van gezondheidszorg in de 0e, 1e en 2e lijn.
Zie ook: Waarom regionaal samenwerken? – Paramedisch Platform Nederland

HZK (Huisartsen Zuid Kennemerland)

HZK is een samenwerkingsverband van praktijkhoudende huisartsen in de regio Zuid Kennemerland met ruim 125 leden. HZK maakt met de zorgverzekeraars afspraken over de organisatie van chronische zorg in de regio Zuid Kennemerland en de financiering daarvan. HZK biedt ondersteuning aan de aangesloten huisartsenpraktijken bij het inrichten en organiseren van de multidisciplinaire ketenzorg voor de chronische zorgprogramma’s DM2, COPD en CVRM. Naast praktische ondersteuning bij het opzetten van de keten en het aansluiten op het digitale ondersteuningsplatform voor ketenzorg HealthConnected, organiseert Huisartsen Zuid Kennemerland eo regelmatig (multidisciplinaire) (na)scholingen.
De regionale diëtisten werken in de multidisciplinaire ketenzorg samen met de huisartsen verbonden aan HZK. Alle diëtisten van de VDZK die DM, COPD of CVRM dieetzorg leveren hebben een contract hiervoor afgesloten met de Ondersteuningsorganisatie van HZK (HOZK).
Huisartsen verwijzen via Health Connected patiënten uitsluitend naar gecontracteerde diëtisten voor behandeling volgens het ketenzorgprogramma. Deze zorg gaat NIET ten koste van het eigen risico.
Zie ook: huisartsenzuidkennemerland.nl

GLI

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen. De GLI valt onder het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar, er wordt geen eigen risico betaald. Om mee te kunnen doen aan een leefstijl programma, heeft een patiënt een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.
De diëtist kan als leefstijlcoach de GLI aanbieden en begeleiden. Daarnaast kan de diëtist indirect betrokken zijn bij de GLI, wanneer het om specifieke voedingszorg gaat zoals bij DM2, CVRM, COPD, darmproblemen etc. Patiënten kunnen namelijk naast de GLI ook diëtetiek, fysio- en oefentherapie en/ of psychologische hulp vergoed krijgen vanuit het basispakket, voor zover het zorg betreft die niet onder de GLI valt.
VDZK heeft (structureel) overleg met HOZK en leefstijlcoaches (juiste naam nagaan) met als doel het versterken van de multidisciplinaire samenwerking en zo ook de effectiviteit van de GLI.