Word lid

BEN JE EEN VRIJGEVESTIGDE DIËTIST IN MIDDEN OF ZUID-KENNEMERLAND?
Samen kunnen wij overleggen over de beste voedingszorg, onze krachten bundelen in crisis situaties, nieuwe initiatieven ontwikkelen

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedragen:
o Lidmaatschap/contributie € 70,–
o Inschrijfgeld € 100,– per lidmaatschap
o Lidmaatschap/contributie bij later instromen: naar ratio jaar

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Opzegging kan alleen tegen het einde van het kalenderjaar met een opzegtermijn van minimaal een vier weken. Restitutie van het inschrijf- en lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.
Wil je lid worden of je afmelden als lid, stuur dan een mail naar info@vdzk.nl.

Een overzicht van onze leden:

Jaarplanning

Per kalenderjaar vinden er 4 vergaderingen plaats
1 algemene ledenvergadering (alle leden van het netwerk)
1 themabijeenkomst (alle geïnteresseerden)
2 vergaderingen (alle leden van het netwerk)

expertgroepen en Intervisie-bijeenkomsten

Leden kunnen deelnemen aan verschillende expertgroepen en intervisiebijeenkomsten. Neem dan contact op met info@vdzk.nl.