Voor verwijzers

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek en verwijzingen.

De diëtist is direct toegankelijk en iedereen kan zonder verwijsbrief naar de diëtist. Onze voorkeur blijft uitgaan naar het werken met een verwijsbrief.

Indien een cliënt zich zonder verwijsbrief bij ons meldt, wordt er eerst een screening uitgevoerd. Met deze screening wordt geen diagnose gesteld, maar beoordeelt de diëtist of het gaat om klachten en/of een hulpvraag die passen binnen het eigen behandeldomein.

In sommige gevallen kan het dan voorkomen dat aanvullende informatie over een cliënt nodig is. Indien er sprake is van een contra-indicatie, de klachten niet worden herkend of het alarmerende signalen betreft, zullen wij de cliënt adviseren om u te consulteren.

Wij rapporteren u hierover, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar heeft.

De vergoeding van de screening en de overige behandeluren worden niet meer vanuit de basisverzekering vergoed maar bij diverse zorgverzekeraars nog wel gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering.

Voor cliënten binnen de KCOETZ blijven de KCOETZ-afspraken gelden en zal de verwijsbrief noodzakelijk blijven.

Artsenwijzer Diëtetiek

In de Artsenwijzer Diëtetiek, die specifiek voor artsen is bedoeld, is gemakkelijk terug te vinden bij welke ziekten en op welk moment het gewenst is dat een patiënt door de arts wordt verwezen naar de diëtist en welke gegevens belangrijk zijn voor de diëtist om te weten om te komen tot een goede dieetadvisering, de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist wordt informatie gegeven.

U kunt de Artsenwijzer online raadplegen

Terugrapportages

De diëtisten sturen de verwijzer standaard een beginrapportage, een rapportage na beëindiging van de begeleiding en zo nodig een tussentijdse rapportage. Mocht u als verwijzer geen prijs stellen op een terugrapportage dan kunt u dit aangeven.

Kwaliteit

De diëtisten van het VDZK zijn lid van beroepsverenigingen zoals de NVD en/of DCN. Tevens staat iedereen ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Indien er specialisaties zijn binnen de groep, zijn de diëtisten ook op aangesloten bij specialisatienetwerken.