Over VDZK

VDZK is de vereniging van vrijgevestigde diëtisten van Midden en Zuid Kennemerland.
Als vereniging zijn wij aanspreekpunt en gesprekspartner voor partijen in de 1e, 2e en 3e lijn, gemeente en zorgverzekeraars.

Over VDZK
Door samenwerking, het benutten van elkaars deskundigheid, kennisuitwisseling, intervisie en scholing, krijgen cliënten het beste advies op het gebied van voeding en gezondheid.
Wij streven ernaar dat de vrijgevestigde diëtist in de regio makkelijk te vinden is om zo de samenwerking met andere zorgverleners te bevorderen.
De VDZK wil een professionele, herkenbare en daadkrachtige organisatie zijn. Alle leden van de VDZK zijn zowel diëtist als praktijkhouder en zijn lid van een beroepsvereniging (NVD of DCN). Alle leden én alle diëtisten die werkzaam zijn in de praktijken van aangesloten leden staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
De VDZK wil optimaal gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten, een actieve participatie van de leden in de vereniging wordt verwacht.

Organisatie VDZK

C
D
E
E
D

Bestuur VDZK*

Introductiecommissie
Commissie website
Commissie PPNZK

Bestuur

Voorzitter: Kim Russ
Penningmeester: Simone Temming
Algemeen bestuurslid: Romy Nijssen

C

Leden

C
C
D
E
E
D

EXPERTGROEPEN***

CVRM/DM
COPD
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
Jeugd
Prikkelbare darm syndroom (PDS)
Oncologie

INTERVISIEGROEPEN

C

info@vdzk.nl

Heeft u vragen over het netwerk of voor de expertgroepen?

** Leden
*** Binnen de VDZK zijn expertgroepen opgericht waarbij diëtisten gezamenlijk aanspreekpunt zijn voor een bepaald onderwerp. Binnen iedere werkgroep is er een afgevaardigde die de werkgroep/VDZK in een eventuele overleggroep vertegenwoordigd.