Missie en Visie

De vrijgevestigde gevestigde diëtisten van Zuid Kennemerland hebben zich verenigd in het netwerk VDZK. Als netwerk zijn wij een gesprekspartner voor partijen zoals disciplines in de 1e en 2e lijn, zorggroepen, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Door samenwerking, het benutten van elkaars deskundigheid, kennisuitwisseling, intervisie en scholing, krijgen cliënten het beste advies op het gebied van voeding en gezondheid. We streven naar goede bereikbaarheid van alle vrijgevestigde diëtisten in de regio.