Voor Cliënten

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek en verwijzingen.

(Bekijk of print hier een PDF)

 

De diëtist is direct toegankelijk en iedereen kan zonder verwijsbrief naar de diëtist. Onze voorkeur blijft uitgaan naar het werken met een verwijsbrief.

Indien een cliënt zich zonder verwijsbrief bij ons meldt, wordt er eerst een screening uitgevoerd. Met deze screening wordt geen diagnose gesteld, maar beoordeelt de diëtist of het gaat om klachten en/of een hulpvraag die passen binnen het eigen behandeldomein.

In sommige gevallen kan het dan voorkomen dat aanvullende informatie over een cliënt nodig is. Indien er sprake is van een contra-indicatie, de klachten niet worden herkend of het alarmerende signalen betreft, zullen wij de cliënt adviseren om de huisarts of specialist te consulteren.

Wij rapporteren hierover, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar heeft.

De vergoeding van de screening en de overige behandeluren verschilt per zorgverzekeraar en per pakket. Voor informatie over uw dekking kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Een onderdeel van de basisverzekering is de ketenzorg. Ketenzorg is gecoördineerde zorg door verschillende zorgverleners. Diabetes, COPD en CVRM valt binnen deze zorg indien door de huisarts behandeld. Informeer bij uw huisarts of deze is aangesloten.

De diëtisten van de VDZK zijn allen aangesloten bij ketenzorg (KCOETZ). Tevens zijn we in onderhandelingen betrokken om de ketenzorg in deze regio verder te ontwikkelen.

Voor cliënten binnen de KCOETZ gelden de KCOETZ-afspraken en is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Cliënten kunnen naar de diëtist gaan voor maximaal 4 uur te declareren zorg als ze:

• In het eerste jaar zitten na de diagnose diabetes

• Nog nooit dieetadvisering hebben ontvangen

• Ingesteld worden op insuline

Cliënten kunnen hierna 1 keer per jaar 1 uur te declareren zorg bij de diëtist ontvangen.

Indien nodig dan kan de diëtist 2 uur extra te declareren zorg schriftelijk aanvragen bij de KCOETZ.

Terugrapportages

De diëtisten rapporteren aan de verwijzer.

Kwaliteit

De diëtisten van het VDZK zijn lid van beroepsverenigingen zoals de NVD en/of DCN. Alle diëtisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.